Concursul Internațional DiscoveryRegulament și barem de corectare

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Stimați colaboratori, ne face o deosebită plăcere să vă avem în echipa Proiectului Internațional Discovery!
În continuare vă prezentăm regulamentul în ceea ce privește susținerea testelor:
Fiecare participant primește un test și va rezolva subiectele pentru nivelul de vârstă corespunzător.
Subiectele de concurs sunt de cultură generală specifică fiecărui nivel, ponderea lor raportată la discipline/domenii experimentale/cultură generală extracurriculară fiind absolut aleatorie.
Subiectele de concurs sunt structurate după cum urmează:
Grupa mică: 4 subiecte de nivel mediu- obligatorii și 2 subiecte de nivel performer – opționale;
Grupa mijlocie: 5 subiecte de nivel mediu – obligatorii și 2 subiecte de nivel performer – opționale;
Grupa mare – clasele primare și gimnaziale: 9 subiecte obligatorii pentru nivelul mediu și 5 subiecte facultative, cu grad de dificultate mai ridicat, pentru nivelul performer.
Copiii de nivel preșcolar vor avea la dispoziție 30 de minute pentru a rezolva subiectele destinate vârstei lor, în vreme ce participanții din clasele pregătitoare, primare și gimnaziale vor avea alocate în acest scop 50 de minute.
Subiectele rămân secrete până în momentul desfășurării concursului. Recomandăm coordonatorilor efectuarea unei activități pregătitoare în prealabil, având la bază subiectele din concurs, scopul concursului fiind acela de a stimula copiii să acumuleze informații suplimentare și să le consolideze pe cele actuale.
Coordonatorul de proiect din unitate are sarcina de a stabili regulile unei organizări corecte, care să genereze o evaluare obiectivă.
Testele se rezolvă individual şi se completează cu datele solicitate pe prima pagină a fiecărui formular de evaluare, disponibil în ultimele pagini ale revistei de concurs.
Corectarea testelor se face unitatea școlară pe baza grilei de răspunsuri corecte de pe versoul acestui regulament. După corectare se va întocmi un tabel standard de centralizare a rezultatelor după următorul model:

aici completati numele unitatii scolare, localitatea si judetul
NR.CRT NUME PARTICIPANT NIVELUL/CLASA PUNCTAJUL
OBTINUT
LOCUL
OBTINUT
1 ALEXANDRU
VALENTIN
a VI-a 150 puncte PERFORMER

Este foarte important ca tabelul sa fie completat corect pentru a putea fi preluate corespunzător datele din el.

CALCULUL PUNCTAJELOR OBȚINUTE
Rezolvările se vor efectua cu pix sau stilou, iar acolo unde cerința solicită, se vor folosi creioane colorate. Cadrele didactice implicate în proiect vor pune la dispoziția fiecărui copil o coală în format A4. În cazul preșcolarilor și a copiilor de clasă pregătitoare (în speță a celor nefamiliarizați cu scrisul și cititul), un cadru didactic va citi subiectele, iar copiii vor alege variantele potrivite ori, după caz, vor bifa răspunsul corect.
Grupa mare- Clasa a VIII-a: fiecare subiect rezolvat corect are 10 puncte. 10 puncte se acordă din oficiu.
Grupa mijlocie: fiecare subiect de nivel mediu rezolvat corect are 16 puncte, iar de performer – 25 puncte. 20 de puncte se acordă din oficiu.
Grupa mică: fiecare subiect de nivel mediu rezolvat corect are 20 puncte, iar de performer – 25 puncte. 20 de puncte se acordă din oficiu.

DESEMNAREA PREMIANȚILOR
PERFORMER: va fi desemnat participantul care a obținut 150 de puncte;
LOCUL I: va fi obținut de participanții care au un singur subiect cu răspuns greșit;
LOCUL II: va fi obținut de participanții care au două subiecte cu răspuns greșit;
LOCUL III: va fi obținut de participanții care au trei subiecte cu răspuns greșit.
Dacă sunt participanți care au rezolvat doar nivelul obligatoriu, criteriile de premiere de mai sus se raportează doar la testul obligatoriu, în afara punctajului maxim – 150 puncte- care poate fi obținut doar de cei care au rezolvat corect întregul test.
Recomandare suplimentară: Dacă un copil obține, de exemplu, 130 de puncte, pe diplomă va fi trecut Premiul II – nivel Performer, iar dacă un copil obține 100 de puncte rezolvând doar nivelul mediu, pe diplomă se va trece Premiul I – nivelul mediu.
Observație: prin excepție, în cazul unui subiect redactat eronat, punctajul aferent se acordă din oficiu. X din grila de răspunsuri corecte indică faptul că nicio variantă de răspuns nu este corectă.

AFIȘAREA REZULTATELOR ȘI PREMIEREA PARTICIPANȚILOR
După desfășurarea testului, coordonatorilor le revine sarcina să corecteze testele și, OPȚIONAL, să ne trimită un tabel cu rezultatele copiilor, cu antetul și ștampila unitătii școlare,
Vă mulțumim pentru implicarea și efortul depuse pentru organizarea și desfășurarea acestei ediții!

https://www.discovery-educational.com/wp-content/uploads/cropped-logo1-1.png

DETALII CONTACT

Complex Plaza Residence, sector 6, București
Telefon: 0735052053 Whatsapp: 0722228529 / 0765036056
office@discovery-educational.com

Vă invităm să descoperim împreună lumea la toate nivelurile și să vedem câți dintre voi vor primi, într-un final, titlul de performer internațional.