Regulamentul concursului Discovery


Ne face o deosebită plăcere să vă avem în echipa proiectului internațional Discovery – Descoperă lumea! Vă mulțumim pentru implicare şi sperăm într-un parteneriat constructiv derulat în cele mai bune condiții.

     În continuare vă prezentăm regulamentul în ceea ce privește susținerea testelor:

Testele sunt incluse în revista de concurs.

Fiecare participant primește o revistă și va rezolva subiectele pentru nivelul la care a fost înscris..

Subiectele sunt de cultură generală specifică fiecărui nivel, ponderea lor raportată la discipline/domenii experimentale/cultură generală extracurriculară fiind aleatorie.

Nivelele 3-5 ani şi 5-6 ani sunt structurate astfel: 9 subiecte obligatorii de nivel mediu și 5 subiecte opţionale cu grad de dificultate mai mare, pentru nivelul performer. Timpul total de lucru este 30 de minute.

Nivelele destinate claselor pregătitoare, ciclului primar și ciclului gimnazial, sunt structurate astfel: 9 subiecte obligatorii de nivel mediu și 5 subiecte opționale cu grad de dificultate mai mare, pentru nivelul performer. Timpul total de lucru este 50 de minute.

Subiectele rămân secrete până în momentul desfășurării concursului.

Coordonatorul de proiect din unitate are sarcina de a stabili regulile unei organizări corecte, care să genereze o evaluare obiectivă.

Testele se rezolvă individual şi se completează cu datele solicitate pe prima pagină a fiecărui formular de evaluare disponibil în ultimele pagini ale revistei de concurs.

La finalul timpului de lucru, coordonatorul va aduna formularele de evaluare (acestea vor fi detașate din revistele de concurs, revistele rămânându-le participanților) și le va expedia prin intermediul serviciului de poștă în cel mult două zile lucrătoare de la data susținerii concursului, optând pentru cea mai avantajoasă variantă de expediere. Adresa la care se vor transmite formularele de evaluare este următoarea: SC Raio Press SRL, Strada Roșia Montană Nr. 1, Bl 17, Ap 110, Sector 6, București.

Punctajele pentru toate nivelurile sunt repartizate după cum urmează:

-fiecare subiect obligatoriu, indiferent că este obligatoriu sau opțional, valorează 1o puncte;

-se acordă 10 puncte din oficiu;

punctele obținute la nivelul performer se iau în calcul numai dacă participantul a obținut un punctaj maxim la nivelul mediu (100 de puncte). Nivelul performer are caracter opțional, iar pentru a fi punctat este necesară calificarea copilului cu maxim de puncte obținute la nivelul obligatoriu.

Rezolvările se vor efectua cu pix, stilou sau, acolo unde cerința solicită, se vor folosi creioane colorate.

Cadrele didactice implicate în proiect vor pune la dispoziția fiecărui copil o coală în format A4, pentru a fi utilizată ca ciornă acolo unde este cazul şi creioane colorate pentru preșcolari. În cazul preșcolarilor și a copiilor de clasă pregătitoare (în speță a celor nefamiliarizați cu cititul), un cadru didactic va citi subiectele, iar copiii vor alege variantele potrivite ori, după caz, vor bifa răspunsul corect.

DESEMNAREA PREMIANȚILOR 

PERFORMER: va fi desemnat participantul care a obținut 150 de puncte;

LOCUL I: va fi obținut de participanții ce realizează 100-140 puncte, cu condiția ca 100 de puncte să fie obținute ca urmare a rezolvării subiectelor de nivel mediu;

LOCUL II: va fi obținut de cei ce realizează 90 puncte în urma rezolvării subiectelor de nivel mediu;

LOCUL III: va fi obținut de cei ce realizează 80 puncte în urma rezolvării subiectelor de nivel mediu.

AFIȘAREA REZULTATELOR ȘI PREMIEREA PARTICIPANȚILOR 

În coletul cu materialele de concurs veți găsi toate cele necesare desfășurării și organizării concursului, cât și premierii. Fiecărui participant îi revine o revistă de concurs, un premiu de participare și o diplomă. Ocupanții locurilor I, II, III sau performer vor primi o diplomă de merit. Aceste diplome vin în număr suficient pentru toți copiii, dar se vor atribui doar celor ce se situează pe unul din locurile antemenționate.

Afișarea rezultatelor pe website-ul nostru se va face până pe 5 decembrie. Acestea vor fi postate în secțiunea dedicată și pot fi accesate pe adresa www.discovery-educational.com.

ETAPELE URMĂTOARE

Participarea la oricare dintre edițiile următoare nu este condiționată de participarea la ediția curentă.

Calendarul desfășurării următoarelor ediții este disponibil pe prima pagină a site-ului nostru, incluzând datele concursurilor și perioadele de înscriere.

Vă mulțumim pentru participare și le dorim succes tuturor copiilor!

Echipa RAIO Press