Cadru legal


Participarea copiilor la concursuri si olimpiade este legiferată prin Statutul elevului, Capitolul II, Art.7- Drepturi educationale, litera u.

Consulati mai jos legea „Statutul elevului”.

OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_0